Inkomsten Disclaimer
Openbaarmaking van risico's en juridische disclaimer
Het verhandelen van futures, opties op futures en niet-beursgenoteerde transacties in vreemde valuta brengen een aanzienlijk verlies risico met zich mee en zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er bestaat een risico op het verhandelen van verliezen in futures, opties op futures en online transacties in vreemde valuta buiten de beurs. Handel alsjeblieft niet met iets anders dan met risicokapitaal. Risicokapitaal is geld dat je kunt veroorloven om te verliezen. U dient zorgvuldig te overwegen of handelen voor u geschikt is in het licht van uw omstandigheden, kennis en financiële middelen. U kunt uw initiële inleg geheel of meer verliezen. Meningen, marktgegevens en aanbevelingen kunnen op elk moment worden gewijzigd. In het verleden behaalde resultaten zijn niet noodzakelijk indicatief voor toekomstige resultaten.
De inhoud van deze website mag in geen geval worden geïnterpreteerd als een uitdrukkelijke of stilzwijgende belofte, garantie of implicatie door of van Day Trading Masterclass of ​​aan haar gelieerde ondernemingen, dat u winst maakt of dat verliezen kunnen of zullen worden beperkt. op wat voor manier dan ook.
Website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is verkregen uit bronnen die als betrouwbaar worden beschouwd. Informatie is op geen enkele manier gegarandeerd. Er wordt geen enkele garantie afgegeven.
LEES ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DEZE WEBSITE GEBRUIKT. Alle gebruikers van deze site gaan ermee akkoord dat toegang tot en gebruik van deze site onderworpen zijn aan de volgende voorwaarden en andere toepasselijke wetten. Gebruik deze site niet als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden.
Garantieverklaring
Deze site en de materialen en producten op deze site worden geleverd "zoals ze zijn" zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet. Voor zover toegestaan ​​volgens de toepasselijke wetgeving, wijst www.daytradingmasterclass.nl alle garanties af, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. www.daytradingmasterclass.nl garandeert niet dat de functies van de site ononderbroken of foutloos zullen zijn, en/of dat de defecten zullen worden gecorrigeerd, of dat deze site of de server die de site beschikbaar stelt vrij is van virussen of andere schadelijke componenten . www.daytradingmasterclass.nl geeft geen enkele garantie of verklaring met betrekking tot het gebruik van de materialen op deze site in termen van hun juistheid, nauwkeurigheid, geschiktheid, bruikbaarheid, tijdigheid, betrouwbaarheid of anderszins. Zowel simulatie- als live trades kunnen worden gebruikt voor educatieve doeleinden.
Beperking van aansprakelijkheid
www.daytradingmasterclass.nl is niet aansprakelijk voor enige vorm van verlies of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid om de materialen op deze site te gebruiken of de prestaties van de producten, zelfs als daytradingmasterclass.nl op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. De toepasselijke wetgeving staat de beperking van uitsluiting van aansprakelijkheid of incidentele schade of gevolgschade mogelijk niet toe, dus de bovenstaande beperking of uitsluiting is mogelijk niet op u van toepassing.

Powered By ClickFunnels.com